There's no events on this agenda
Medicina tradicional del mediterrani -

Medicina tradicional del mediterrani

Medicina ancestral…del Mediterrani?

La nostra medicina autòctona és tant o més antiga que altres sistemes mèdics tradicionals, com el xinès o l’ayurveda, però molt més desconeguda, fins i tot al seu lloc d’origen.
Ref. TER019
Estoc: En Stock
Preu: 55,00 € ( IVA Inclòs )
Medicina tradicional del mediterrani 55,00 €
Com és la nostra medicina autòctona?

Està basada en l’existència dels 7 factors naturals que conformen i mouen la vida:
  • 4 elements: aigua, terra, foc, aire i les seves qualitats (calent, fred sec i humit). Formen tot el què existeix. Es conceben més com a energies que com a matèria.
  • 4 humors: Flema, bilis negra, bilis groga i sang. Són els agents metabòlics dels 4 elements i la seva materialització en el cos humà.
  • 4 temperaments o constitucions: Flemàtic, melancòlic, colèric i sanguini. Cada humor aporta unes qualitats i en funció del que predomini, predominaran aquestes qualitats.
  • 4 facultats: Les funcions bàsiques de la vida. Vital, Natural, Psíquica i Generativa.
  • rincipis Vitals: Les energies i essències que donen vida a l’organisme. Calor Innata, Força Vital, Thymos, Humitat Primordial. Sorgeixen de l’Ignis i el Pneuma, energies originàries i supremes de l’Univers
  • Els òrgans i les parts: Les unitats bàsiques del cos i les seves funcions.
  • Les forces o virtuts administratives: Atractiva, expulsiva, digestiva i retentiva. Permeten els processos fisiològics i metabòlics.
És doncs un sistema energètic (com el xinès). Parla, com tots els sistemes mèdics tradicionals en un llenguatge filosòfic que no es pot interpretar literalment sense entendre primer i profundament els conceptes amb els que treballa.

Així, l’aigua no és ben bé aigua, és tot allò fluïd, fred i humit, emocional, que s’adapta al continent, que neteja i ajuda a eliminar, que suavitza, tou, tendre… El foc és tot allò ardent, energètic, actiu, calent i sec, impetuós, que digereix i processa, ferotge, impulsiu, ple de vitalitat…

Tots els elements són necessaris per al bon funcionament del nostre cos. Si mirem la digestió, l’element foc es troba en les secrecions gàstriques que desfan i processen els aliments ingerits; l’aigua a la mucosa que apaga el foc i evita que els forts àcids digereixin el propi  estómac; l’aire facilita l’intercanvi a través de les parets del tub digestiu per tal que puguem absorbir els nutrients i la terra ens ajuda a retenir la femta al colon per absorbir-ne l’aigua i fins que arribi el moment per expulsar-la.

Els elements i les seves qualitats es troben tant en els animals i les seves funcions orgàniques com en les plantes. Per això la Fitoteràpia ens permet corregir el desequilibri, que és la causa de totes les malalties, per la utilització dels contraris energètics.

Teràpia realitzada per:

Altres mètodes terapèutics que s’ultitzen són:

    Ventoses: a diferència del què se sol pensar, no són una tècnica exclusiva de la Xina, i de fet sembla ser que el seu origen es troba a l’antic Egipte. Les ventoses utilitzen el buit per mobilitzar el teixit fascial i connectiu, i les toxines i humors superflus que s’hi acumulen. Quan s’utilitza amb escarificació pot eliminar contractures antigues i persistents, drenant la sang estancada i envellida. Aquesta tècnica alleuja el dolor, regula la resposta immunitària, descongestiona, depura i estimula la regeneració de teixits, disminueix la tensió arterial, etc.

    Massatge: A part del massatge amb ventoses també és molt utilitzat el massatge manual, amb un estil força semblant al massatge suec, i el massatge amb pedres calentes, complementat a vegades amb l’aplicació de fred. A través del massatge treballem també les zones reflexes, com els peus, i entenem els problemes de l’aparell locomotor com a conseqüència dels desajustos emocionals i dels òrgans interns.

    Aplicacions externes: emplastres, cataplasmes, compreses, fredes i calentes, fetes amb argila, plantes i els seus extractes, olis...
    Correcció d’hàbits: l’alimentació, la respiració, l’exercici, el repòs, les emocions...són influències determinants en l’equilibri necessari per la salut, i com no podia ser d’altra manera, són un factor que tenim molt en compte, valorem i fem recomanacions per a millorar-los.

Teràpia realitzada per: