There's no events on this agenda

Aquí hi trobareu les artesanies que ja no farem més, com a artesans anem canviant els nostres productes, sempre estem creant i es van quedant coses al calaix.

Alguna de les peces són proves o tenen alguna tara petita, i ho indicarem en cada producte.

Sense resultats